KFPS Royal Friesian

Search

select
select
select
select
select
select
select
select
select
select
41 ad(s) found
 
 • Ulrike fan de Skarwei

  Sire Wylster 463
  MERRIE (0yr.)
  Dam's sire Jense 432
  Geen prijs indicatie
  Vb M
  21 x views since 28-09-2022
  Geen prijs indicatie
 • Vayenna fan it skeanpead

  Sire Stendert 447
  MERRIE (0yr.)
  Dam's sire Jasper 366
  € 5000-10000
  Vb M
  133 x views since 26-09-2022
  € 5000-10000
 • Quintina P.

  Sire Matthys 504
  MERRIE (1yr.)
  Dam's sire Rindert 406
  € 5000-10000
  Vb M
  120 x views since 25-09-2022
  € 5000-10000
 • Tsjabbe út it Sân

  Sire Teun 505
  HENGST (0yr.)
  Dam's sire Arjen 417
  € 3750
  Vb H
  117 x views since 25-09-2022
  € 3750
 • Divae fan Erberveld

  Sire Bartele 472
  MERRIE (5yr.)
  Dam's sire Sape 381
  € 15000-25000
  Stb Ster
  121 x views since 25-09-2022
  € 15000-25000
 • Yfke v.d. Shamrock

  Sire Sape 381
  MERRIE (15yr.)
  Dam's sire Abel 344
  € 15000-25000
  Stb Ster
  72 x views since 25-09-2022
  € 15000-25000
 • Tyara M.

  Sire Wikke 404
  MERRIE (16yr.)
  Dam's sire Folkert 353
  € 5000-10000
  Stb Ster
  243 x views since 22-09-2022
  € 5000-10000
 • Jeldau Hiske

  Sire Tsjalle 454
  MERRIE (3yr.)
  Dam's sire Fetse 349
  € 9500
  Stb
  172 x views since 21-09-2022
  € 9500
 • Tineke fan Lucania

  Sire Norbert 444
  MARE (0yr.)
  Dam's sire Beart 411
  € 10000-15000
  VVR M
  242 x views since 17-09-2022
  € 10000-15000
 • Nancy B

  Sire Bente 412
  MERRIE (2yr.)
  Dam's sire Lolke 371
  € 7000
  Vb M
  254 x views since 12-09-2022
  € 7000