KFPS Royal Friesian

 

Below you will find the start lists and results.
You can filter events by month, year or category, so that only events of your choice will be displayed.
Voorkeuring Fokdag Ta it Bihâld
 
01 Premiekeuring van hengstveulens
Cat. nr Levnr Naam Huidig register Premie Vader Moeders vader Eigenaar
001 201700132 Doede W. Vb H 3e premie Jehannes 484 Tsjerk 328 Y. Wiegersma (Damwâld)
002 201700112 Fearghus fan it Waad Vb H 2e premie Alwin 469 Beart 411 P. en M. Tanck (Vragender)
003 201700154 Evert ùte Westereen Vb H 2e premie Felle 422 Leffert 306 P. Kamminga (Zwaagwesteinde)
004 201700256 Fedde Roelof Vb H 2e premie Mewes 438 Andries 415 Verkocht Bestemming Onbekend (Onbekend)
005 201700367 Diemer fan Oostenburg Vb H 2e premie Tsjalle 454 Beart 411 A. de Hoek (Drachtstercompagnie)
006 201700466 Dytmer fan Cruysebroedershof Vb H 2e premie Michiel 442 Wikke 404 Verkocht Bestemming Onbekend (Onbekend)
007 201700655 Friso van de Marne Vb H 2e premie Epke 474 Tsjalle 454 D. van Foeken (Bolsward)
008 201700520 Edwin van de hofstad Vb H 2e premie Bartele 472 Brandus 345 F. Algra (Oudega)
009 201700788 Friso fan 't Kroese beamke Vb H 1e premie Haike 482 Olof 315 A.O. Dekker (Bakkeveen)
010 201700724 Dries-B Vb H 2e premie Tsjalle 454 Beart 411 G.A. Banga (Finkum)
011 201701013 Doerak van de Zonnebloem Vb H 2e premie Pier 448 Olrik 383 A. Hofkamp (Terwispel)
013 201702713 Dory K.P. Vb H 2e premie Jasper 366 Feitse 293 K. Postmus (Westergeest)
014 201701333 Doede fan Klaeiterp Vb H 1e premie Alwin 469 Lutger 436 Comb. de Vries (Wieuwerd)
015 201701314 Freark fan 't Suvelstjelpke Vb H 2e premie Jehannes 484 Dries 421 G. Wiersma (Bornwird)
017 201701760 Feye E Vb H 2e premie Rindert 406 Teeuwis 389 Verkocht bestemming bekend (Onbekend)
019 201701817 Friso B Vb H 3e premie Pier 448 Hinne 427 J.S. Baayma (Ureterp)
020 201702209 Dieuwe R.V. Vb H 2e premie Alwin 469 Olof 315 Verkocht bestemming bekend (Onbekend)
021 201702205 Duke Vb H 2e premie Beart 411 Leffert 306 E.J. le Clercq (Sumar)
022 201702136 Dirk E Vb H 2e premie Pier 448 Sjouke 453 J. de Vries-Elzinga (Oudega)
023 201702393 Floris O. Vb H 2e premie Beart 411 Tije 401 W. Oosterhuis & A. Kerlien (Westergeest)
024 201702672 Friso M.D.G Vb H 2e premie Epke 474 Tsjalke 397 M. de Graaf (Twijzelerheide)
025 201702531 Edser Vb H 2e premie Mewes 438 Hinne 427 W.K. Holwerda-Faber (Siegerswoude)
026 201702494 Falke van het Hooihuis Vb H 2e premie Thorben 466 Anton 343 Verkocht Bestemming Onbekend (Onbekend)
027 201700338 Franke van de Headammen Vb H 3e premie Eise 489 Krist 358 H. Kooistra (Nijega)
028 201700452 Dender S. Vb H 2e premie Nane 492 Ulbert 390 T. van der Laan-Spoelstra (Burum)
029 201700610 Eelke fan Lyts Tellens Vb H 1e premie Eise 489 Dries 421 R. Schraa en J. Schurer (Wommels)
030 201700641 Douwe F Vb H 3e premie Markus 491 Thorben 466 W. Fopma (Noardburgum)
033 201700764 David K. Vb H 2e premie Omer 493 Brandus 345 J.A.M. Kruis (Heeg)
034 201700777 Djitze JH fan de Fry-sted Vb H 2e premie Nane 492 Rindert 406 J.A. van der Velde (Damwâld)
036 201701119 Drys út de Westereen Vb H 2e premie Omer 493 Arjen 417 P. en M. Tanck (Vragender)
037 201701341 Fillip fan Panhuys Vb H 2e premie Erryt 488 Rindert 406 T. Wijma (Jislum)
038 201701103 Freon fan Beintemahûs Vb H 1e premie Markus 491 Beart 411 J. de Boer (Sibrandahûs)
039 201701260 Doede Vb H 1e premie Nane 492 Meinse 439 J. en J.H. Bosma-Weening (Boelenslaan)
040 201701290 Frederik van Waberg Vb H 2e premie Nane 492 Abel 344 Verkocht bestemming bekend (Onbekend)
041 201701863 Ditmer fan 'e Bûtemare Vb H 2e premie Markus 491 Beart 411 M.J. Metz & A. Kuperus & S. Veenstra (Buren (Ameland))
042 201701644 Frits út de Westereen Vb H 2e premie Markus 491 Feitse 293 P. Kamminga (Zwaagwesteinde)
043 201701815 Danilo Vb H 2e premie Eise 489 Lolke 371 Verkocht bestemming bekend (Onbekend)
044 201702091 Durk M Vb H 2e premie Erryt 488 Aan 416 W.K. Holwerda-Faber (Siegerswoude)
045 201702103 Eizo fan it nije begjin Vb H 3e premie Eise 489 Mintse 384 J. Tol (St.-Annaparochie)
046 201702314 Femme fan Quatrebras Vb H 2e premie Eise 489 Meinse 439 R. de Graaf (Noordbergum)
047 201702645 Doede fan Weardebuorren Vb H 2e premie Eise 489 Jasper 366 B.A. Miedema & W. Sikkema (Westergeest)
218 201701768 Eabe R.V. Vb H 2e premie Markus 491 Harmen 424 B.T. van der Meulen-Veenje (Garijp)
 
02 Premiekeuring van merrieveulens
048 201700043 Fokelina úte Westereen Vb M 2e premie Gerben 479 Feitse 293 P. Kamminga (Zwaagwesteinde)
049 201700108 Eelkje fan 'e Hameren Vb M 2e premie Jehannes 484 Loadewyk 431 H.A.T. Osinga-Timmermans (Vrouwenparochie)
050 201700133 Fansels W. Vb M 1e premie Jehannes 484 Tsjerk 328 M.R. Zwart (Harlingen)
051 201700153 Feikje R Vb M 2e premie Maurits 437 Sjouke 453 W. Rekker (Oudwoude)
052 201700191 Eeke Anna k Vb M 2e premie Alwin 469 Uldrik 457 J. Fennema-van der Zwaag (Oudwoude)
053 201700310 Famke út de Westereen Vb M 3e premie Jehannes 484 Feitse 293 P. Kamminga (Zwaagwesteinde)
054 201700440 Elske fan 't Suvelstjelpke Vb M 2e premie Jehannes 484 Dries 421 G. Wiersma (Bornwird)
055 201700437 Dana Vb M 2e premie Thorben 466 Jerke 434 F. Driessen (Heerenveen)
056 201700482 Debora fan de Spoarbuorren Vb M 3e premie Reinder 452 Time 398 Y. Hoekstra (Surhuizum)
057 201700501 Elske Vb M 3e premie Tsjalle 454 Onne 376 Sjoukje de Groot & Iris Kolkman (Oudega)
058 201700463 Douwina van de hofstada Vb M 2e premie Tsjalle 454 Beart 411 F. Algra (Oudega)
059 201700547 Frouke fan 't Tsjerkelân Vb M 2e premie Tsjalke 397 Tsjerk 328 E. de Grijs (Rijperkerk)
060 201700622 Dienke fan de tsjerkebuorren Vb M 2e premie Jehannes 484 Rindert 406 G. Veenstra (Twijzel)
061 201700694 Esther fan 't Kleaster Vb M 2e premie Tsjalle 454 Ielke 382 P. en A. de Boer (Ferwerd)
062 201700798 Froukje W. Vb M (geen) Jehannes 484 Harmen 424 Y. Wiegersma (Damwâld)
063 201700627 Doortje Cathariena K. Vb M 2e premie Michiel 442 Folkert 353 Verkocht Bestemming Onbekend (Onbekend)
064 201700842 Fryske-Dame Vb M 2e premie Jehannes 484 Jasper 366 R. en G. Lemstra (Kootstertille)
065 201700882 Famke fan Moarmwâld Vb M 3e premie Aan 416 Sjerp 446 S.W.A.J. Loonstra (Surhuizum)
066 201700843 Dieuwke Z. Vb M 2e premie Alwin 469 Doaitsen 420 A.H. van der Zee (Oudwoude)
067 201700839 Dieuwke van Coudenburgh Vb M 3e premie Alwin 469 Haitse 425 R.B. de Jong (Ferwerd)
068 201700885 Fenke fan de Slachtedyk Vb M 2e premie Thorben 466 Reinder 452 Verkocht Best. Onbekend Buitenland (Onbekend)
069 201700881 Freule fan Moarmwâld Vb M 3e premie Thorben 466 Loadewyk 431 Verkocht Bestemming Onbekend (Onbekend)
070 201700898 Doutzen fan 'e Cooypleats Vb M (geen) Maurits 437 Norbert 444 J.T. de Boer-Fokkema (Engwierum)
073 201701223 Doutzen MK Vb M 2e premie Jehannes 484 Ielke 382 M. Kommerij (Buitenpost)
074 201701258 Freule fan Johanneke Vb M 2e premie Fonger 478 Ritse 322 W.K. Holwerda-Faber (Siegerswoude)
075 201701263 Eatske van Coudenburgh Vb M 2e premie Alwin 469 Tsjalke 397 Oksegaarden (Vandel)
076 201701449 Fraukje út de Westereen Vb M 2e premie Tsjalle 454 Pier 448 P. Kamminga (Zwaagwesteinde)
077 201701571 Dycke Lauwers Vb M 2e premie Thorben 466 Jakob 302 J.H. Boersma (Kollumerpomp)
078 201702404 Doutzen fan J.H.V. Vb M 2e premie Tsjalle 454 Fridse 423 J.H. Veenje (Garijp)
079 201701809 Frederieka AP Vb M 2e premie Uldrik 457 Doaitsen 420 A. Poelstra (Zwaagwesteinde)
080 201701572 Esther Lauwers Vb M 2e premie Tsjalle 454 Beart 411 J.H. Boersma (Kollumerpomp)
081 201702047 Doutzen van F. en R. Vb M 1e premie Alwin 469 Beart 411 Stal Herenbrink (Lierderholthuis)
082 201701685 Féline Sietske fan 'e Hoarnst Vb M 3e premie Julius 486 Heinse 354 G. Swart (Rijs)
083 201701796 Fenje RW Vb M 1e premie Djoerd 473 Haitse 425 R.A. Walters (Nuis)
084 201701862 Doetie Vb M 2e premie Wolfert 467 Olrik 383 G. v.d. Bij-Vriezema (Opeinde)
085 201701980 Feikje fan 't Reidfjild Vb M 2e premie Epke 474 Norbert 444 L. Wiersma (Damwoude)
086 201701806 Elbrich fan Carda Hûs Vb M 2e premie Haike 482 Eibert 419 J.K. Steensma (BLESSUM)
087 201702098 Fardou fan Kooistra Vb M 2e premie Sipke 450 Beart 411 S. Kooistra (Suameer)
088 201702201 Elleke fan 't Kleaster Vb M 2e premie Jehannes 484 Jasper 366 P. en A. de Boer (Ferwerd)
089 201701991 Do fan de Marrewyk Vb M 1e premie Jehannes 484 Beart 411 K.E. Bouma (Dr. Compagnie)
090 201701925 Emma van Waberg Vb M 2e premie Wylster 463 Stendert 447 Ganadería Hermanos Gomez SA de CV (Xochitepec de Morelos)
091 201702216 Fenna Vb M 2e premie Tsjalle 454 Abe 346 Schaafsma (Damwoude)
092 201702621 Faya fan Jagtlust Vb M 3e premie Epke 474 Rik 396 G. Kingma (Hantumeruitburen)
094 201700149 Dylana ùte Westereen Vb M 2e premie Markus 491 Jasper 366 P. Kamminga (Zwaagwesteinde)
095 201700160 Folkje fan Ypey Vb M 2e premie Eise 489 Jasper 366 H. v.d. Meulen (Noordburgum)
096 201700290 Djoke Tekla fân Ramonahiem Vb M 2e premie Eise 489 Fridse 423 H. v.d. Meulen (Noordbergum)
097 201700312 Ester fan de Frijstêd Vb M 3e premie Nane 492 Doaitsen 420 P. van der Velde (Damwoude)
098 201700687 Fimke fan Panhuys Vb M 2e premie Markus 491 Andries 415 T. Wijma (Jislum)
099 201701520 Froukje Roelofke Vb M 2e premie Markus 491 Jasper 366 F. v/d Bij (Stroobos)
100 201701504 Fien van de marbohoeve Vb M 2e premie Nane 492 Time 398 E. Ludolphie (Kollumerpomp)
102 201701727 Felina fan de Marrewyk Vb M 2e premie Markus 491 Tsjerk 328 K.E. Bouma (Dr. Compagnie)
103 201702246 Eatske R.V. Vb M 2e premie Nane 492 Jasper 366 B.T. van der Meulen-Veenje (Garijp)
 
05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
105 200804841 Bright Bibi Ludinga Stb Sport 3e premie Beart 411 Krist 358 A.M. Brongers (Bruntinge)
108 201202047 Nina-Maud JWR Stb 3e premie Olgert 445 Tsjalke 397 A. Leistra (Wouterswoude)
109 201202453 Marijke M.D.G. Stb Ster 3e premie Wikke 404 Tsjerk 328 O. Boonstra (Oudehaske)
110 201203656 Miranda B. Stb 3e premie Haitse 425 Krist 358 H. Bergsma (Oostermeer)
111 201203657 Metje B. Stb Ster 2e premie Haitse 425 Folkert 353 H. Bergsma (Oostermeer)
114 201302285 Rommeltsje fan Midsheide Stb 3e premie Bikkel 470 Rindert 406 C. Bergsma (Noordbergum)
115 201302517 Sara van de Wiske Hoeve Stb niet geprimeerd Wylster 463 Tonis 393 H. Kamminga (Zevenhuizen)
116 201302621 Stella Sollenburg Stb Ster 3e premie Norbert 444 Nykle 309 H. Walstra (Spannum)
117 201302794 Rixt van Oud Beets Stb 3e premie Jisse 433 Brandus 345 W. Wijbenga (Kollumerzwaag)
118 201303138 Sweltsje S.J.M. Stb niet geprimeerd Rindert 406 Jakob 302 Sj. Mulder (Nijega)
119 201303163 Rinske S. Stb 3e premie Teeuwis 389 Ids 300 R. en G. Lemstra (Kootstertille)
 
07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
122 200803959 Alske ut 'e Mieden Stb niet geprimeerd Warn 335 Rypke 321 Rick Tiga Toto van der Reijd (Kloosterburen)
123 200900454 Dyke fan de Slachtedyk Stb 3e premie Tsjalke 397 Teunis 332 Grytsje van der Wal (Boazum)
124 200901229 Franje van de Zonnebloem Stb niet geprimeerd Olrik 383 Leffert 306 A. Hofkamp (Terwispel)
125 200905625 Esther fan Goëngamieden Stb 3e premie Maurits 437 Jurjen 303 S. Dijkstra (Wieuwerd)
126 201100165 Jetske fan de Scharwei Stb 3e premie Jense 432 Olrik 383 W. Talma (Terband)
127 201200326 Martine fan 'e Horne Zathe Stb 3e premie Andries 415 Beart 411 Verkocht bestemming bekend (Onbekend)
128 201202110 Mireie fan Ferwâlde Stb niet geprimeerd Pier 448 Tsjerk 328 Oksegaarden (Vandel)
129 201202216 Marije fan 't Mounehûs Stb 3e premie Reinder 452 Fabe 348 Michaela Green (High Street, Harefield)
130 201202591 Mearith T.P. Stb 3e premie Pier 448 Heinse 354 I. Burmania (Boelenslaan)
132 201300227 Renskje van de Lits Stb 3e premie Wimer 461 Rik 396 Dianne Kuenen (Neede)
133 201301639 Rixt fan 'e Sânharst Stb Ster 1e premie Norbert 444 Ulbert 390 van Doorn (Schiedam)
134 201302551 Romea fan Beintemahûs Stb Ster 2e premie Norbert 444 Jochem 259 N. de Boer-Huisman (Sijbrandahuis)
 
12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Geen uitslagen gevonden voor deze rubriek.
 
13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Geen uitslagen gevonden voor deze rubriek.
 
14 Premiekeuring van 4 jaar e.o. sterruinen
Geen uitslagen gevonden voor deze rubriek.