KFPS Royal Friesian

 

Below you will find the start lists and results.
You can filter events by month, year or category, so that only events of your choice will be displayed.
Friese Paarden met Tuigpaardaanleg
Registration number Name Date of birth Register Sire
201102594 Jasper T. 05-05-2011 Veulenboek Norbert 444
201102640 Jilkjen 28-05-2011 Stamboek Tsjalke 397
201100059 Joce Femke van de Noeste Hoeve 05-02-2011 Stamboek Model Sport Tsjalle 454
201100549 Karsten fan Bloemhof 21-03-2011 Veulenboek Sport Stendert 447
201100344 Linde fan Jentsje's Pleats 09-03-2011 Stamboek Take 455
201100520 Lourenske 12-03-2011 Stamboek Kroon + Sport Tymon 456
201101403 Lutske fan Altena 12-04-2011 Stamboek Maurits 437
201201914 Margje Alise f 'e Sondelerdyk 04-05-2012 Stamboek Ster Mewes 438
201202216 Marije fan 't Mounehûs 11-05-2012 Stamboek Reinder 452
201200903 Markus 491 02-04-2012 Stamboek Maurits 437
201200839 Mintsje Berber 02-04-2012 Stamboek Ster Norbert 444
201203455 Neeltsje B. 25-06-2012 Stamboek Maurus 441
201302489 Pieter fân it Pompeblêd 06-06-2013 Veulenboek Ster Maurits 437
201301330 Quido D. 10-05-2013 Veulenboek Pier 448
201301206 Reinold van de Olde Mette Moate 03-05-2013 Veulenboek Ster Norbert 444
201302031 Riekie fan Tsjerkgaast 12-04-2013 Stamboek Ster Wytse 462
201300725 Ronald fân it Pompeblêd 19-03-2013 Veulenboek Ster Maurits 437
201301827 Sietse v.d. Aasterkooi 20-05-2013 Veulenboek Ster Maurus 441